Disclaimer

Algemeen

De Kunder Internet Media B.V., hierna te noemen De Kunder Internet Media B.V., verleent u hierbij toegang tot https://www.feestdagen-nederland.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Kunder Internet Media B.V. en derden zijn aangeleverd. De Kunder Internet Media B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Kunder Internet Media B.V..

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Kunder Internet Media B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Kunder Internet Media B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.